Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Bedömning på olika Dressyrrörelser!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

Betygssättning

Varje domare värderar, i bedömningsgrupp ingående rörelser, med ett betyg från

0 – 10 enligt följande:

Utmärkt 10 Ej fullt godkänt 4

Mycket bra 9 Ganska dåligt 3

Bra 8 Dåligt 2

Ganska bra 7 Mycket dåligt 1

Godkänd 6 Ej utförd (helt misslyckad) 0

Med tvekan godkänd 5

Betygssättning av ritten påbörjas när ryttaren, efter startsignal, rider in på banan vid A. Före start (inridning vid A)

ÄR DETTA NÅGOT NI VILL AT JAG SKA FORTSÄTTA MED FAST MED ANDRA TEMAN DÅ?


HAR NI NÅGRA FÖRSLAG FÖR NÄSTA VECKA ISF? :)


Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

Övergångar

Övergångar mellan gångarter och olika tempon skall utföras mjukt, tydligt och omedelbart på anvisade platser. Föregående gångart eller tempo skall bibehållas ända till hästen övergår till annan föreskriven gångart, förändrar tempo eller gör halt. Gångartens rytm skall bibehållas.

Hästen skall förbli på tygeln med en lätt förbindelse med ryttarens hand. Övergångar från ökade - eller mellangångarter till samlade - eller arbetsgångarter skall inte ske endast genom att hästen bromsas, utan framför allt genom ökat undertramp.

Vad som sagts ovan gäller även vid övergång mellan olika rörelser (t ex vid övergång piaff - passage och omvänt). I lätt klass får hästen ta några steg i mellanliggande gångart.

 

Enkelt byte

Enkelt byte är ett byte av galopp, där hästen tas ner i skritt och efter 3 - 5 steg omedelbart sätts i andra sidans galopp. Hästen skall utföra det enkla bytet med bibehållen balans och utan något inslag av travsteg.

 


Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :


Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

Skolor

Skolorna utgörs av öppna, sluta och förvänd sluta. I samtliga skolor rör sig hästen, genom en lätt böjning i bålen, på flera spår. Skolorna skall göra hästen mer uppmärksam och placera den mellan ryttarens hjälper.

Skolorna gymnastiserar hästen, så att bakdelen övertar mer vikt och därigenom ökar framdelens lätthet vilket också förbättrar hästen balans. Det är viktigt att framåtbjudningen i skolorna bibehålls och att de utförs i ett väl avvägt tempo.

A

Öppna

Hästen skall, med tydlig eftergift i inre sidan vara ställd i nacken och böjd i bålen från rörelseriktningen. Bakdelen skall, utan att (framifrån sett) bakbenen korsas, gå på spåret och framdelen innanför, varvid inre frambenet trampar framför och förbi det yttre.

Hästens böjning i inre sidan skall vara så stor att inre bak- och yttre framhov går på samma spår (tre spår). Om det inte inverkar negativt på öppnans kvalité, kan fyrspårighet accepteras, men avståndet mellan inre bak- och yttre framhov får ej överstiga en hovsbredd.

Sluta

Hästen skall, med tydlig eftergift i inre sidan, vara ställd i nacken och böjd i bålen i rörelseriktningen.

Sluta längs långsidan/medellinjen

Framdelen skall gå på spåret och bakdelen innanför, varvid det yttre benparet - framifrån sett - trampar framför och förbi det inre. Hästens panna skall vara vinkelrät emot linjen. Hästens böjning i inre sidan skall vara så stor att yttre bakhoven går ca en hovsbredd innanför inre framhoven (fyra spår).

Förvänd sluta

Vid förvänd sluta rör sig hästen på samma sätt som i sluta längs långsidan men med bakdelen på och framdelen innanför spåret. I övrigt gäller samma bestämmelser som för sluta längs långsidan.

Diagonal sluta

Vid ridning av diagonal sluta skall hästen vara i det närmaste parallell med långsidan, men framdelen skall leda något i rörelseriktningen. Det yttre benparet trampar framför och förbi det inre. Hästen skall under hela rörelsen bibehålla samma balans och rytm.

Vid bedömning av direkta övergångar mellan slutor åt båda håll (“saxar”) skall stor vikt läggas vid symmetrin i rörelsen, såväl slutornas placering som likheten mellan de båda sidorna. Hästen skall bibehålla samma rytm och tempo genom hela rörelsen. Hästen skall bibehålla den “gamla” slutan ända fram till övergången till den “nya” slutan. Böjningen i hästens bål i skolorna får inte överdrivas, då detta inverkar menligt på hästens rörelser och försvårar bibehållande av balans och rytm. Detta gäller speciellt i diagonal sluta, där böjningen skall vara något mindre än i de övriga skolorna.

 

Oj vad mycket text!

Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

Skänkelvikning

I skänkelvikning skall hästen vara ställd i nacken från rörelseriktningen och i det närmaste rak i bålen, i ett väl avvägt tempo villigt flytta sig sidvärts undan den inre skänkeln.

Det inre benparet förs framför och förbi det yttre. Det yttre benparet trampar mer framåt än sidvärts. Vid skänkelvikning diagonalt över ridbanan skall hästen tväras så mycket, att den är nästan parallell med långsidan, men framdelen skall tydligt leda i rörelseriktningen. Det är ett allvarligt fel om bakdelen går före. Hästen skall röra sig på tygeln med bibehållen framåtbjudning och rytm.

 

 


Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

Serpentin

Vid utförande av serpentin skall ryttaren rida lika stora halvcirklar förbundna med raka linjer. Halvcirklarna skall tangera långsidorna och vid passerandet av medellinjen skall hästen vara parallell med kortsidorna.

Beroende på antalet bågar i serpentinen varierar halvcirklarnas storlek och längden på den raka linje som förbinder halvcirklarna. Serpentinen påbörjas vid eller strax efter kortsidans mitt och avslutas strax före eller vid motsatta kortsidans mitt.


veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)

 

Halt

I halten skall hästen stå stilla, uppmärksam och rak med lodrätt ställda framben och med bakhovarna ungefär lodrätt under höftknölarna.

Vikten skall fördelas mellan alla fyra benen, som parvis skall vara i höjd med varandra.Halsens och nackens resning skall anpassas efter hästens utbildningsståndpunkt och så att huvudet närmar siglodplanet med nosen något framför lodlinjen.

Hästen skall, med bibehållen framåtbjudning, stadigt förbli på tygeln med lätt och mjuk förbindelse till ryttarens handsamt vara beredd på att vid minsta anmaning från ryttaren röra sig framåt eller rygga.

 

 

Ryggning

Hästen skall villigt och taktmässigt och med fram- och bakhovarna på samma linje flytta sig bakåt. Fotflyttningen skall

vara i det närmaste diagonal och varje hov lyftas från marken. Under halten som föregår ryggningen och under självaryggningen skall hästen vara på tygeln och bibehålla sin framåtbjudning.

Motstånd mot eller förekommande av ryttarens hjälper, bakbenens avvikande från den raka linjen, breddade i stället för böjda bakben och släpande framben är allvarliga fel. Hästen skall omedelbart efter ryggningen försättas i anvisad gångart. I lätt klass kan något steg i mellanliggande gångart tolereras.

 


Veckans tema

Jag tänkte ha veckans tema, får se om det blir varje vecka. Denna veckan så tänkte jag skriva om :

Dressyrrörelser som det ska vara!
(eftersom att det är så många som inte vet vad som är rätt eller fel, dom vet inte vad domaren kollar efter i den rörelsen)


Förvänd Galopp:

Förvänd galopp innebär att ryttaren t ex på ett böjt spår till höger rider hästen i vänster galopp. Vid ridning av förvänd

galopp skall hästen vara ställd åt galoppsidan. Hästens byggnad tillåter den inte att böja ryggraden i linje med det

böjda spåret varför bakbenen kan komma “utanför” frambenens spår. Ryttaren skall försöka begränsa denna

avvikelse så mycket som möjligt utan att störa galopprytmen. Detta innebär, att om den förvända galoppen på en

mindre båge är av god kvalité, kan en svag dubbelspårighet tolereras.

 


Snö sulor!

Ett bra tips är att nu när det är snö och hästarna får mycket styltor så kan man sätta på snö sulor på hästen. Det funkar ungefär som snöskor, du kan rida i snön utan att få styltor!
Jag red med det på Candy förra året och jag tycker att det funkade super! Det är hovslagaren som sätter på sånna för det ska sitta under skon. Dom flesta hovslagare har sånna här som man kan köpa från dom.
så här ser dom ut :)

Bett-Guide

KLICKA-->(klicka här för att komma till ett inlägg om 3-delat bett)
Jag tänkte följa upp en ideé som jag skrev om för länge sen. En bett guide, jag tänkte skriva om ett bett varje vecka men det blev inte så. Nu ska jag skriva lite då och då om det. Ni kanske redan vet det om vissa bett eftersom det mesta jag skriver om kommer i från min träningsdagbok "stallboken" (kan verkligen tipsa om denna boken då det finns allt att läsa i den t.ex allt från tävlings terminer till bettguide.) aja, tillbax till ämnet!
Idag så tänkte jag skriva om kandar betten/tränset.
Detta tycker/vet jag= När man rider dom högsta klasserna i dressyr (med häst) så måste man ha det på tävling, detta tycker jag inte så mycket om eftersom att det inte verkar så bekvämt för hästen att ha 2 st bett i munnen.
Jag fattar faktiskt inte varför man måste ha det i dom högre klasserna på stor häst.  Men en sak som är bra är att ponnyryttare inte får rida på det på sina ponnyer på tävling. Det skulle varit katastorf om små barn som sliter i munnen på sina hästar (ej medvetet) börjar använda kandar (fy!).
Detta stod i boken=
kandarstänger: Finns i olika utföranden och tungfriheter. Används tillsammans med ett bridongbett. Ett kandar är obligatoriskt i de högre dressyrklasserna. Finns med stor tungfrihet/port eller liten tungfrihet/port. Det rekommenderas att använda en liten tungfrihet/port för att det finns inte plats i hästens mun, de stora kan orsaka skador i munnen.
klicka på bilden.
Bridongen:
Används huvudsakligen tillsammans med kandarstången. Bridongen är uppbyggd på samma sätt som tränsbettet men är smalare och har mindre ringar. I ett kandar är det tillåtet att blanda material ex: mässing bridong och syntetstång.
klicka på bilden.
Så här tycker jag det är att rida i det= har aldrig ridit med det.
Vad tycker ni om det och hur är det och rida med det?

Bra sida!

Är ni sugna på att kolla upp eran hästs stamtavla?
Då är http://www.haststam.com/ en sida som ni borde kolla på!

Transportsjuka

Har skrivit ihop en liten text om transportsjuka med egna ord. Tror inte att det är så många som är medvetna och detta och tänkte därför dela med mig av det lilla jag kan om ämnet.

Transportsjukan är en infektion som kan sätta sig i hästens lungor och börsthinnor. Hästar som insjuknat i transportsjukan bör behandlas så tidigt som möjligt. Hästar som transporterats länge, över 8 timmar är vanligtvis de som drabbas.

Symtom: Hosta, snorig, Feber, svullna ben, går stelt, vrider armbågen ut från kroppen för att minska tryck på lungorna, nedsatt allmäntillstånd och lindriga koliksymtom.

Transportsjuka behandlas med antibiotika, antiinflammatoriska preparat och vätska via dropp.


Sakar man kan göra för att minsta risken att hästen insjuknar i transportsjuka:


*
Ge hästen möjlighet att kunna stå med huvudet lågt helst lös om det går.

*Ge hästen vatten vid långa resor.

*Bra ventilation, ha det gärna lite kyligt och sätt på ett täcke i stället för än varmt.

*Ge inte hästen något hö det blir för torrt, ge i stället hösilage som har mindre halt ts.

*Kör lugnt och försiktigt.

DETTA INLÄGG ÄR IFRÅN MUPPARNAS BLOGG --->här!

från hastdiggaren.blogg.se :)
Tips till er med ridstövlar!

Går era dragkedjor sönder efter ett tag. det är störande när man vet att själva stövlen kommer att hålla länge till. Ett tips är då att hälla några droppar synmaskinsolja på om då och då.  Då håller dom bättre!

rengskållor


Jag skrev att candy har fått typ som utslag, det känns som bett, men det är något annat. Min tränare har kollat på det och hon tror att det är "REGNSKÅLLOR". Candys täcke kanske inte andas tillräckligt mycket. Men det som är konstigt är att vissa saker stämmer in på henne och vissa inte. Hon har inte ont och det kliar inte.     Jag hoppas att ingen annan häst har fått det i stallet nu...

Symptom

Många tror att klåda är ett symptom på regnskållor. Detta är inte sant. Oftast märker man det först på att pälsen är matt och glanslös. Pälsen kan till och med se "maläten" ut. Det lättaste sättet att hitta/upptäcka regnskållorna, är genom att stryka med handen över pälsen på de utsatta områdena. Man kan då känna små "knutor" (krustor) längst ned i hårremmen mot huden. Om man pillar loss dessa, lossnar även delar av pälsen och huden och det blir en "grop" i huden där pälsen suttit. Håret lossnar i små penselformade hårtussar. Man skall inte pilla loss dessa, då det åsamkar hästen smärta.

Om hästen drabbats av regnskållor kan den ofta visa smärta vid exempelvis borstning eller beröring av det drabbade området. 
Är hästen kraftigt drabbad, så kan allmäntillståndet påverkas. Så pass att de tappar matlusten, med följden att de tappar i vikt. De kan också få förstorade lymfknutor. 
I svåra fall har det hänt att områden på huden, stora som handflator, kan lossna. Sjukdomen verkar vara vanligare vintertid, i vinterräls. Men den uppkommer ibland också även på hästar med sommarpäls. Det är dock i dessa fall inte lika stora krustor.

Regnskållor smittar Detta är en smittsam sjukdom, som överförs luftburet av de sporer som frigörs då krustorna blöts upp. Det smittar också via borstar eller exempelvis täcken.

 

Behandling

Man skall försiktigt och noggrant tvätta drabbade områden. Detta skall göras med ett milt desinfekterande medel. När man blött upp krustorna kan man lossa dessa, om de sitter löst och desinfektera huden under dem. Efter tvätt och desinfektion måste man torka ordentligt. En vanlig hårtork är ypperlig för ändamålet. Tänk dock på att använda låg värme, för varmt orsakar smärta. Har du en hårtork som blåser "kalluft" är detta det bästa.
Tänk på att desinfektera dig själv och alla redskap du använt vid tvätten, innan du rör andra djur eller saker. Under hela sjukdomstiden, efter all hantering av hästen, skall den som kommit i kontakt med hästen tvätta händerna innan denne rör andra djur. Dessa hästar skall inte dela någon utrustning med andra hästar, inte ens med andra smittade sådana.

Då man konstaterat att hästen har regnskållor och tvättat denna enligt ovan, är det viktigt att också desinfektera all utrustning (täcken, borstar, vojlockar etc) som hästen använt. Bakterier kan sitta kvar på dessa ganska lång tid.

När de drabbade områdena är rena och torra, är det viktigt att dessa hålles torra hela tiden till dess att huden läkt. Borsta inte hästen mer än nödvändigt under läkningsperioden. Låt den under denna tid stå inne, alternativt gå ute kortare tider med regntäcke vid nederbörd. 
Får en häst regnskållor på vita hudområden skall dessa områden även skyddas mot direkt solljus med lägst solskyddsfaktor 15. 
Drabbas områden på benen eller i karlederna, skall ej bandage eller andra skydd sättas på. Benskydd som används vid träning är okej, men endast vid träningstillfället.
Bandage och andra skydd kan nämligen stänga inne fukten, och besvären kan istället öka.

Smittade (drabbade) hästar skall isoleras.

För att verkligen fastställa att det är just regnskållor en häst har, krävs provtagning av veterinär.

Är hästen kraftigt angripen, eller mycket allmänpåverkad bör veterinär också kontrollera hästen, då den kan behöva behandlas med antibiotika för att bli frisk.

Är symptomen och besvären lindriga, brukar det oftast självläka inom ett par månader.

så här ser candy ut, jag kan tänka mig att det är en lätt typ av "regnskållor"
Jag ska börja "behandla" henne imorgon.
Källa--> HÄR!

Att rygga.

Nu hade jag tänkt att skriva lite om ryggning. jag skriver det som jag vet och det min tränare har sagt till mig.
När man börjar att rygga är det viktigt att ta det lugnt och så är det viktig att hästen är på tygeln. Även halten har en väldigt stor betydelse på hur bra ryggning man kan få till.
.
När man ska få hästen att gå fram (t.ex mellantrav) så lutar man ju sig lite tillbaka med "överlivet" så när man ska rygga så kan man komma fram lite och puta bak rumpan. [xD]
.
När hästen ryggar så tar den ju bak ett framben i taget, tar den då bak högerfram först så får man ta bak högerhanden och ta halvhalter i den, man trycker oxå med högerskänklen lite längre bak än vanligt. Men ved händer då?! Jo , hästen drar sig såklart till vänster, då måste man vara där med vänsterhjälperna och stötta upp så att hästen inte drar sig dit.
.
T.ex som min häst är väldigt lätt fram = att hon reser sig när det blir jobbigt/obekvämt så därför är det väldigt viktigt att hästen avslappnat går på tygeln!
.
1. Gör en bra halt.
2. Sätt dig till rätta och "puta" ut rumpan lite.
3. Ta en halvhalt och få ner hästen på tyglen.
4. Om hästen flyttar höger framben först så ta tag i högertygeln och flytta högerskänklen lite bak.
5. Ta halvhalter och stötta upp med högerskänklen.
Viktigt! = Att hästen går på tyglen hela tiden!

en bra ryggning med en häst som går på tygeln hela tiden.  titta på den vid ca 0.40
JAG SKIVER DETTA FÖR ATT JAG SKA KOMMA IHÅG DETTA. INTE FÖR ATT JAG TYCKER ATT JAG ÄR DUKTIG!
FYLL GÄRNA PÅ MED SÅNT NI KAN! :D

Bloggtips

Jag behöver bloggtips :p  vet du nån bra blogg som du följer din egen kanske ? :) Gärna mer än en  :D  Kom igen nu! :)

Tävlings tips :D

STARTFÄLTTÄVLAN! :)
Jag skulle gärna villa dit :D Man kan ju åka dit utan att ha tränat terräng
innan :) Det är ju ingen tävling utan Clear Round, men inte riktigt för alla
får ju en Rosett! :D  Nån mer som blev intresserad nu? :D
.Klicka--->  HÄR!!!!!!!!!
Klicka på bilderna för att komma till sidan där du kan läsa om tävlingen :D
Tips :p

Nu tänkte jag Diss tipsa :S
.
Dom här bootsen från hööks för 99 kr....
Candy har haft dom rätt länge nu, och det ända hon har fått är skav!
Jag har smörjat in kanten med idomin där det skaver på henne medans
bootsen ska bli mjukare. men jag har använt dom i typ 2 veckor i rad varje dag!
och dom har inte blivit mjukare ! Visst dom har ett bra knäppe och har hållt bra för mig men...
...Mitt tips är att inte köpa sånna här!
.
Har du sånna till din häst? Hur funkar det isf?


Bildlänk!

Nu sitter jag och försöker fatta hur man får bildläkar på sidan av sin blogg!?
jag fattar ingenting, alla har det men ingen vet typ hur man gör!!
Snälla om ni vet så kan ni väl typ skicka en länk eller nåt där det står
hur man gör :O  eller typ berätta så kan vi bildlänka varanndra!?
jag hittade en "beskrivning på designadinblogg.se :o  men det funkade inte :p
snälla?

Flugtäcke eller inte..?

vad tycker ni ? har ni det till era hästar? isf vilket?
.
jag tycker att om dom fixar att gå utan täcke så kan dom väl få göra det :p
men om jag skulle ha något på Candy så skulle det vara det bruna på bilden
det är billigt och så är det mindre "hålor" där insekterna kan komma in
(t.ex vid knäppningarna ;)
målade där det ser ut som  att det kan komma in insekter :S

Tidigare inlägg
RSS 2.0